OZNÁMENÍ č. 04/2021

MINISTERSTVA OBRANY

 

1. Seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám NATO, zrušení standardizačních dohod NATO a zařazení návrhů nových vydání standardizačních dohod NATO

 

a) V lednu 2021 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto standardizační dohody NATO:

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice

Anglický název

Český název

NU

1174

25

ALLIED MARITIME TACTICAL SIGNAL AND MANEUVERING BOOK

Spojenecká příručka signálů a manévrů pro taktiku vojenského námořnictva

NU

2020

4

LAND OPERATIONAL REPORTS

Hlášení o operacích pozemních sil

Neozn.

2116

7

NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL

Kódové označení vojenských hodností v NATO

NU

2238

4

ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MILITARY ENGINEERING

Spojenecká společná doktrína ženijních prací

NU

4201

1

MARKING OF RIOT CONTROL AND TRAINING CANISTERS

Označení cvičných filtrů

(ANULOVÁNO ZRUŠENÍ)

NU

4328

2

GUIDELINES TO IMPROVE NUCLEAR RADIATION PROTECTION OF MILITARY VEHICLES (AEP-14)

Směrnice ke zlepšení ochrany vojenské techniky před radioaktivním zářením (AEP-14)

(ANULOVÁNO ZRUŠENÍ)

Neozn.

4396

3

SYMPATHETIC REACTION TEST PROCEDURES FOR MUNITIONS

Postupy zkoušení munice na sympatetickou reakci

NU

4605

2

TACTICAL FUEL HANDING EQUIPMENT (TFHE) – TECHNICAL CHARACTERISTICS

Technické charakteristiky taktického/polního vybavení pro manipulaci s palivem (TFHE)

NU

7237

1

MODULAR COMBINED PETROLEUM UNIT (MCPU)

Modulární mnohonárodní jednotka pro zabezpečení ropnými produkty (MCPU)

 

b) V lednu 2021 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto doplňky standardizačních dohod NATO:

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

c) V lednu 2021 bylo Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních dohod NATO:

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice

Anglický název

Český název

Datum zrušení

Neozn.

2548

3

MANAGEMENT OF POST DEPLOYMENT SOMATOFORM COMPLAINTS

Řešení somatoformních obtíží v souvislosti s nasazením

22. 1. 2021

 

d) V lednu 2021 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto návrhy nových edicí standardizačních dohod NATO:

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice, návrh

Anglický název

Český název

NU

1167

23,1

NATO ABOVE WATER WARFARE MANUAL

Příručka NATO pro bojovou činnost nad hladinou

NU

2283

4,1

ALLIED TACTICAL DOCTRINE FOR MILITARY SEARCH

Spojenecká taktická doktrína vojenského pátrání

NU

3295

8,1

HORSE COLLAR/RESCUE STROP TYPE HELICOPTER HOISTING GEAR

"Chomoutové" záchranné zvedací zařízení používané u vrtulníků

NU

3703

10,1

ALLIED JOINT DOCTRINE FOR AIR-MARITIME COORDINATION

Spojenecká společná doktrína součinnosti letectva a námořnictva

NU

5069

1,1

TECHNICAL STANDARDS FOR WIDEBAND WAVEFORMS FOR SINGLE NON-HOPPING, FLEXIBLE-BANDWIDTH HIGH FREQUENCY CHANNELS

Technické standardy širokopásmového signálu pro jednokanálové krátkovlnné (KV) spojení s pevnou frekvencí a pružnou šířkou pásma

NU

5646

1,1

SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS (FDMA) NEXT GENERATION NON-EPM MODEMS

Modemy nové generace s vícenásobným přístupem s kmitočtovým dělením (FDMA) bez elektronických ochranných opatření (non-EPM) pro vojenské družicové spojení (MILSATCOM) v pásmu super vysoké frekvence (SHF)

 

 

2. Přistoupení ke standardizačním dohodám NATO ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice, návrh

Anglický název

Český název

Anotace

Přistoupeno dne

Způsob přistoupení

Datum předpokládaného zavedení

NU

2192

2

ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COUNTER-INTELLIGENCE AND SECURITY PROCEDURES

Spojenecká společná doktrína kontrazpravodaj­ských a bezpečnostních postupů

Dohoda na základě požadavku interoperability poskytuje společný základ pro identifikaci operačních požadavků uživatele pro provádění společného kontrazpravodajství a pro bezpečnost, v souladu se standardem AJP-2.2(A), který přejímá.

19. 1. 2021

Přistoupit a zavést

30. 11. 2023

NU

2609

3,1

INTERSERVICE CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL OPERATIONS (CBRN EOD) ON MULTINATION­AL DEPLOYMENTS

Společná činnost při likvidaci chemického, biologického, radiologického a jaderného výbušného materiálu
(CBRN EOD) během mnohonárodních nasazení

Dohoda na základě požadavku interoperability specifikuje účinné, efektivní a bezpečné využití dostupných jednotek pro likvidaci chemického, biologického, radiologického a jaderného výbušného materiálu (CBRN EOD) při podpoře mnohonárodního úkolového uskupení, v souladu se standardem AEODP-08(C), který přejímá.

19. 1. 2021

Přistoupit a zavést

Datum vyhlášení

+ 24 měsíců

NU

3101

17,1

EXCHANGE OF FLIGHT SAFETY INFORMATION

Výměna informací o letové bezpečnosti

Dohoda na základě požadavku interoperability stanoví postupy pro výměnu informací o bezpečnosti týkající se národních kontaktních míst pro letovou bezpečnost, jakož i typů letadel, bezpilotních vzdušných systémů a řízených střel používaných státy NATO, v souladu se standardem AFSP-1.1(B), který přejímá.

14. 1. 2021

Přistoupit a zavést

Datum vyhlášení

+ 6 měsíců

NU

3531

10,1

SAFETY INVESTIGATION OF ACCIDENTS/SE­RI­OUS INCIDENTS INVOLVING MILITARY AIRCRAFT, MISSILES, AND/OR UASs

Bezpečnostní šetření leteckých nehod a incidentů týkajících se vojenských letadel, řízených střel a/nebo bezpilotních vzdušných systémů

Dohoda na základě požadavku interoperability standardizuje postupy pro bezpečnostní šetření leteckých nehod a incidentů s účastí vojenských letadel, řízených střel a bezpilotních vzdušných systémů týkajících se vybavení, majetku, zařízení a/nebo osob dvou a více států, v souladu se standardem AFSP-1.3(B), který přejímá.

14. 1. 2021

Přistoupit a zavést

Datum vyhlášení

+ 6 měsíců

NU

3619

6

HELIPAD AND HELIPORT MARKING AND LIGHTING

Značení a světelné zabezpečení helipadů a heliportů

Dohoda na základě požadavku interoperability standardizuje značení a světelné zabezpečení helipadů a heliportů pro meteorologické podmínky pro let za viditelnosti, v souladu se standardem AATMP-12(A), který přejímá.

20. 1. 2021

Přistoupit a zavést

2. 12. 2022

Neozn.

3689

6

PLACE NAME SPELLING ON MAPS AND CHARTS

Přepis zeměpisných jmen na mapách

Dohoda na základě požadavku interoperability specifikuje jednotné principy a zásady standardizace zeměpisných jmen na mapách zájmových prostorů NATO, na úrovni dosažitelné v souladu s přirozeným vývojem názvosloví používaného uvnitř států, v souladu se standardem AGeoP-25(A), který přejímá.

6. 1. 2021

Přistoupit a zavést

1. 10. 2021

NU

4007

3,1

ELECTRICAL CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAILERS AND TOWED ARTILLERY

Elektrické konektory mezi tahači, přívěsy a taženými děly

Dohoda na základě požadavku interoperability standardizuje rozměry, umístění a elektrické zapojení 24V konektorů s 12 kontakty pro připojení vleků, včetně tažených děl k jejich tahačům, v souladu se standardem
AEP-4007(A), který přejímá.

12. 1. 2021

Přistoupit a zavést

Datum vyhlášení

+ 30 měsíců

 

 

3. Zavedení standardizačních dohod NATO

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice

Anglický název

Český název

Zaváděcí dokumenty

Datum skutečného zavedení

Neozn.

2116

7

NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL

Kódové označení vojenských hodností v NATO

Rozkaz ministra obrany č. 2/2019 Věstníku MO, 1. doplněk (Rozkaz ministra obrany č. 70/2020 Věstníku MO)

16. 10. 2020

Neozn.

4241

3

BULLET IMPACT MUNITION TEST PROCEDURES

Postupy zkoušení munice zásahem malorážovou střelou

ČOS 130002, 2. vydání

21. 12. 2020

Neozn.

4526

3

SHAPED CHARGE JET MUNITION TEST PROCEDURE

Postup zkoušení munice kumulativním paprskem

ČOS 130007, 3. vydání

28. 12. 2020

 

 

4. Seznam nových standardizačních doporučení NATO, zrušení standardizačních doporučení NATO a zařazení návrhů nových vydání standardizačních doporučení NATO

 

a) V lednu 2021 byla do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazena tato standardizační doporučení NATO:

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

b) V lednu 2021 bylo Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních doporučení NATO:

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

c) V lednu 2021 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto návrhy nových edicí standardizačních doporučení NATO:

 

Stupeň utajení NATO

Označení

Edice, návrh

Anglický název

Český název

NU

4548

3,1

OPERATIONAL REQUIREMENTS, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUATION CRITERIA FOR CBRN PROTECTIVE CLOTHING

Operační požadavky, technické specifikace a hodnoticí kritéria pro CBRN ochranný oděv

 

 

5. Seznam zpracovaných návrhů českých obranných standardů, schválených českých obranných standardů, českých obranných standardů zrušených v průběhu tvorby, zrušených českých obranných standardů a změny textu v českých obranných standardech

 

a) Seznam zpracovaných návrhů českých obranných standardů

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

b) Seznam schválených českých obranných standardů

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

c) Seznam českých obranných standardů zrušených v průběhu tvorby

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

d) Seznam zrušených českých obranných standardů

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

e) Změny textu v českých obranných standardech

 

K tomuto měsíci se nevztahuje žádný dokument.

 

Distribuci českých obranných standardů zabezpečuje bezplatně Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, odbor obranné standardizace. Neutajované ČOS jsou dostupné ke stažení na internetové adrese www.oos.army.cz. Pro neutajované ČOS zařazené do režimu ŘÍZENÉ DISTRIBUCE zasílejte písemné objednávky na adresu Úřadu, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, objednávky elektronickou poštou defstand@army.cz. Utajované ČOS vyžadujte cestou Odboru bezpečnosti MO. ČOS jsou distribuovány za dodržení podmínek zákona č.  412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Při objednávání vyžadujte pouze schválené české obranné standardy.

 

Legenda:

Neozn.                                                                  NEOZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT

NU          NATO UNCLASSIFIED                   OZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT

                                                                              (v prostředí rezortu MO dokument kategorie PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU)

NR          NATO RESTRICTED                       UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ

NC          NATO CONFIDENTIAL                  UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ DŮVĚRNÉ

NS          NATO SECRET                                  UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ TAJNÉ

 

Čj. MO 35711/2021-1419

 

 

Ředitel

Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D. v. r.